יום רביעי, 12 בנובמבר 2008

קורס בניה ירוקה מ.א.מגילות ואיגוד ערים יהודה - פגישה2 - מפגעים בזמן הבניה

אסף חרמון הציג מסמך של איגוד ערים יהודה המרכז הנחיות לקבלן למניעת מפגעים בזמן הבניה. אני לא יודעת מי אוכף את זה, אבל זה מהווה איזשהו בסיס למודעות לבעיות שעלולות לצוץ באתר בניה. אני מניחה שאם תהיה מודעות מצד תושבים והם יפעילו לחץ על הרשות המקומית - מועצה, עיריה, יישוב - מישהו אולי ישים לב לזה ויאכוף. מוכרחה לציין שכמישהי שגרה מול אתר בניה חלק ניכר מהסעיפים הוציאו ממני "הא!" עגום...

תקציר:
מפגעי אבק
דרישה להרטבה במים בזמן עבודות עפר וקידוחים
דרישה להרטבה/סלילה זמנית של דרכי עפר לאתר
דרישה לכיסוי משאיות המובילות עפר וחומרי בניה
דרישה לעצירת עבודה בימים בהם יש רוחות חזקות

מפגעי פסולת
איסוף פסולת בנין במכולה ופינוי מוסדר למקומות מורשים
עודפי עפר - רצוי להשתמש באתר, אם לא פינוי לאתרים מסודרים
גדר אטומה בגובה 2 מ' מסביב לאתר
ניקיון מדרכה וכביש מפסולת ואבק עד למרחק 25 מ' מהאתר

רעש
לא יחרוג מהתקנות למניעת מפגעים

זיהום קרקע ומים
איסור שפיכת דלק/שמן על הקרקע
עודפי בטון יפונו ולא ישפכו על הקרקע
תדלוק יתבצע מעל משטח ניקוז, ויבוצע ריקון למיכל סילוק
קרקע שהזדהמה בדלק/שמן תארז ותפונה לאתר סילוק
מבנים יבילים יחברו שפכים למערכת הביוב הקיימת
יש להציב שירותים ניידים לפועלים בלי הזרמת שפכים לסביבה

אשוב ואומר: "הא!" אבל ננסה להיות אופטימיים...

אין תגובות: